28.2.2001

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310,
sähköposti khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi,
Internet http://www.stat.fi
Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot ja lehdistötiedote osoitteesta http://europa.eu.int/eurostat.html
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Euroopan unionin yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi uudistuu

Euroopan unionin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kattavuutta on lisätty tammikuussa 2001. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin lisättiin sairaalamaksu ja vanhainkotimaksu. Kattavuuden lisäämisen jälkeen pääryhmillä terveydenhoito sekä muut tavarat ja palvelut on aiempaa suurempi paino yhdenmukaistetussa indeksissä.

Jäsenmaat ovat laskeneet yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä tammikuusta 1997 lähtien. Indeksi on Euroopan unionin virallinen inflaatiomittari.

Suomen osalta yhdenmukaistettu indeksi käsittää nyt noin 84 prosenttia kansallisen kuluttajahintaindeksin kulutuksesta. Tämän lisäksi yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kattaa Suomen kansallisesta kuluttajahintaindeksistä poiketen matkailijoiden ja laitostalouksien, esimerkiksi vanhainkotiasukkaiden ja varusmiesten, kulutuksen.

Kreikka liittyi euroalueeseen vuoden 2001 alusta. Kreikan inflaatioluvut vaikuttavat osaltaan Emu-maiden inflaatioon vuoden 2001 alusta lähtien. Vuotta 2000 koskevat indeksit säilyvät ennallaan.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden inflaatio oli tammikuussa 2,2 prosenttia. Inflaatio hidastui, sillä joulukuussa se oli 2,3 prosenttia. EU-maiden nopein inflaatio oli Hollannissa, jossa hinnat nousivat 4,5 prosenttia. Hitainta inflaatio oli Isossa-Britanniassa, 0,9 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli 2,9 prosenttia. Emu-maiden kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 2,4 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Euroopan unionin inflaatiomittarit, tammikuu 2001

Pisteluku

Vuosimuutos

EU-maiden kuluttajahintaindeksi (1996=100)

107,3

2,2 %

Emu-maiden kuluttajahintaindeksi (1996=100)

107,3

2,4 %

Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100)

107,8

2,9 %

Lähde: Tilastokeskuksen hintaindeksit