12.04.2001

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Mari Suviranta (09) 1734 3501, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio hidastui maaliskuussa 2,9 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 2,9 prosenttia. Helmikuussa se oli 3,1 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea bensiinin halpeneminen viime vuoden maaliskuusta.

Maaliskuun inflaatioon vaikutti eniten asumisen kallistuminen, joka nosti kokonaisindeksiä prosentin. Asumisen kallistuminen johtui suurimmaksi osaksi korkojen ja vuokrien noususta. Elintarvikkeiden kallistuminen vaikutti inflaatioon runsaat 0,4 prosenttiyksikköä. Siihen oli ennen kaikkea syynä lihan ja maitotuotteiden hintojen nousu. Kulttuurin ja vapaa-ajan tavaroiden ja palveluiden kallistuminen nosti hintatasoa vuodessa myös runsaat 0,4 prosenttiyksikköä. Bensiinin halpenemisen lisäksi inflaatiota hillitsi maaliskuussa vihannesten ja käytettyjen autojen hintojen lasku.

Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia, mikä johtui pääasiassa vaatealennusmyyntien loppumisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit, maaliskuu 2001

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100)

110,0

2,9 %

0,4 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100)

1 529

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100)

109,0

2,5 %

0,5 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio helmikuussa 2,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EMU-maiden inflaatio oli helmikuussa 2,6 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä tammikuussa se oli 2,4 prosenttia. EMU-maiden nopein inflaatio oli Alankomaissa ja Portugalissa, 4,9 prosenttia, ja hitain Ranskassa, 1,4 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa 2,7 prosenttia. EU-maiden inflaatio oli helmikuussa 2,3 prosenttia.

Maaliskuussa Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) nousi edellisestä vuodesta 2,5 prosenttia. Helmikuusta maaliskuuhun indeksi nousi 0,5 prosenttia. Eurostat julkaisee maaliskuun yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 19. huhtikuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2001, maaliskuu. Tilastokeskus