22.5.2001

Lisätietoja: Sami Lahtinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä kasvoi tammi-maaliskuussa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 27 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 7 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuorma-autoilla kuljetettiin tammi-maaliskuussa tavaroita yhteensä 101 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 39 miljoonaa tonnia ja muiden tavaroiden määrä 62 miljoonaa tonnia. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 828 miljoonaa tonnikilometriä.

Kuljetettu tavaramäärä kasvoi tammi-maaliskuussa luvanvaraisessa eli ammattimaisessa liikenteessä 12 prosenttia ja yksityisessä liikenteessä 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisen liikenteen kuljetusmäärän kasvu johtui lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1/2001. Tilastokeskus
Lisätietoa Internetistä:
Taulukko Statfin-palvelussa
(http:statfin.stat.fi/statweb), taulukko Tieliikenteen tavarankuljetustilaston neljännesvuosisuoritteet