25.5.2001

Lisätietoja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, marko.tuomiaro@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2001 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto oli joulu-helmikuussa 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Päätoimialan sisällä posti- ja teleliikenne kasvoi 11 prosenttia, joskin vauhti hidastui verrattuna kahteen edelliseen kolmen kuukauden jaksoon: kesä-elokuussa liikevaihto kohosi 17 ja syys-marraskuussa 12 prosenttia edellisvuodesta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi 13 prosenttia. Kasvu nopeutui verrattuna kahteen edelliseen kolmen kuukauden jaksoon, sillä kesä-elokuussa vuosimuutos oli 7 prosenttia ja syys-marraskuussa 11 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli nopeampaa joulu-helmikuussa kuin vuoden 2000 kesä- ja syyskuukausina. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen, kuten ympäristöhuollon, järjestötoiminnan sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan, liikevaihto oli 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihtosarjat perustuvat verohallinnon arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Sarjoista ei tehdä painojulkaisua, vaan toimialoittaiset liikevaihtosarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukkoina Internet-osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2001, helmikuu. Tilastokeskus