28.5.2001

Lisätietoja: Sami Lahtinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autoliikenteen suoritteet kasvoivat vuonna 2000

Kuorma-autoilla kuljetettiin vuonna 2000 tavaroita yhteensä 416 miljoonaa tonnia. Kuljetettu kokonaistavaramäärä kasvoi prosentin edellisvuodesta. Kuljetussuorite oli yhteensä 26 583 miljoonaa tonnikilometriä eli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Liikennesuorite kasvoi 3 prosenttia vuodesta 1999, 2 319 miljoonaan kilometriin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Maakuntien sisäiset tavarankuljetukset 2000

Eniten tavaroita kuljetettiin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Maakunnan sisäisten kuljetusten määrä oli Uudellamaalla 61 miljoonaa tonnia ja Pirkanmaalla 34 miljoonaa tonnia. Maakunnan sisäiset kuljetukset lisääntyivät Uudellamaalla 13 prosenttia ja Pirkanmaalla 31 prosenttia edellisvuodesta. Vähiten tavaroita kuljetettiin Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla.

Tavarankuljetuksista 76 prosenttia oli maakuntien sisäisiä. Ilman maa-aineskuljetuksia maakuntien sisäisten kuljetusten osuus oli 61 prosenttia kaikista kuljetuksista.

Luvanvaraisen eli ammattimaisen liikenteen osuus oli 90 prosenttia kuljetussuoritteesta ja 72 prosenttia kuljetetusta tavaramäärästä. Molempien osuudet kasvoivat yhden prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavarankuljetukseen tarkoitettuja kuorma-autoja oli vuoden 2000 aikana rekisterissä keskimäärin 58 057 kappaletta, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999.

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto perustuu Tilastokeskuksen otostutkimuksella kuorma-auton haltijoilta neljännesvuosittain keräämiin tietoihin.

Tilaston keskeiset luvut löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta osoitteesta statfin.stat.fi

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 2000. Tilastokeskus