21.6.2001

Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuote kasvoi 3,4 prosenttia tammi-maaliskuussa

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 3,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tuotanto ei enää lisääntynyt. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Talouden kasvua pitivät yllä yksityiset investoinnit sekä osa kotitalouksien kulutuksesta. Kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyivät 15 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Rakennusinvestoinnit olivat edellisen vuoden suuruiset. Kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät runsaan prosentin: uusia autoja ostettiin huomattavasti vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta muihin menoihin käytettiin enemmän rahaa. Vienti kasvoi tammi-maaliskuussa 5 prosenttia ja tuonti 7 prosenttia.

Tuotannon määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa eniten metalliteollisuudessa, joka kasvoi sähköteknisen teollisuuden vauhdittamana 14 prosenttia. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pieneni 4 prosenttia. Kauppa kasvoi 4 prosenttia autokaupan vähenemisestä huolimatta.

Kansantalouden palkkasumma oli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritysten toimintaylijäämä lisääntyi vastaavana aikana 10 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin ennakkotiedon mukaan EU-alueella 2,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Bruttokansantuote sisältää kaikki ajanjakson aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Bruttokansantuotteen määrän eli volyymin muutos tarkoittaa arvoa, josta on poistettu rahanarvon heikentymisen eli inflaation vaikutus.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2001, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus