15.10.2001

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Lehtinen

Inflaatio hidastui syyskuussa 2,2 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 2,2 prosenttia. Elokuussa se oli 2,4 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui lähinnä polttonesteiden halpenemisesta viime vuoden syyskuusta.

Elintarvikkeiden kallistumisen osuus inflaatiosta oli syyskuussa jo runsas kolmannes eli 0,8 prosenttiyksikköä. Ruoan hintaa nosti lihan, varsinkin sianlihan ja lihajalosteiden, kallistuminen. Myös maitotuotteet, hedelmät ja vihannekset kallistuivat viime vuodesta. Vuokrien korotukset, valmismatkojen sekä sanoma- ja aikakauslehtien hintojen nousu ylläpitivät niin ikään inflaatiota. Inflaatiota hillitsi polttonesteiden halpenemisen ohella myös asuntojen hintojen lasku viime vuodesta.

Elokuusta syyskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,5 prosenttia. Sen aiheutti ennen kaikkea bensiinin ja kevyen polttoöljyn hintojen kääntyminen jälleen nousuun sekä valmismatkojen ja vuokrien kallistuminen.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit, syyskuu 2001

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100)

111,7

2,2 %

0,5 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100)

1 552

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100)

110,9

2,6 %

0,9 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio elokuussa 2,7 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EMU-maiden inflaatio oli elokuussa 2,7 prosenttia. Inflaatio hidastui edelleen hieman kesä- ja heinäkuusta. EMU-maiden nopein inflaatio oli yhä Hollannissa, 5,2 prosenttia, ja hitain Ranskassa, 2,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 2,7 prosenttia. EU-maiden inflaatio oli elokuussa 2,6 prosenttia.

Syyskuussa Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) nousi edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia. Elokuusta syyskuuhun indeksi nousi 0,9 prosenttia. Eurostat julkaisee syyskuun yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. lokakuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2001, syyskuu. Tilastokeskus