26.10.2001

Tilastokeskus solmi yhteistyösopimukset viestintätekniikan kehittämisestä

Tilastokeskus on laajan tarjouskilpailun perusteella solminut yhteistyösopimukset viestintätekniikan kehittämisestä Elisa Communications Oyj:n, ICL Invia Oyj:n, Teamware Group Oy:n ja TietoEnator Oyj:n kanssa. Kyseessä on mittava kehittämistyö, johon yhteistyökumppaneiksi valittiin neljä yritystä. Yhteistyön tarkoituksena on täsmentää ja toteuttaa Tilastokeskuksen viestintätekniikan kehittämisstrategia, joka koskee sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä tietämyksenhallintaan käytettävää teknistä infrastruktuuria. Nyt solmituissa sopimuksissa määritellään yhteistyön periaatteet ja ehdot.

Tilastokeskus panostaa voimakkaasti tuotantonsa ja palvelujensa siirtämiseen sähköiseen ympäristöön ja erityisesti tietoverkkoihin. Tässä keskeisenä kehittämiskohteena on viestintätekniikka, jonka avulla Tilastokeskus on vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä organisaation sisällä.

"Tilastokeskus pyrkii toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja tarjoamaan tulevaisuudessakin palveluja, joita siltä yhtenä tietoyhteiskunnan tärkeimmistä tiedontuottajista odotetaan. Siksi haluamme pysyä mukana viestinnän ja viestintätekniikan nopeassa kehityksessä", toteaa pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström.

Lisätietoja: Tietohallintopäällikkö Sven Björkqvist, (09) 1734 2401, sven.bjorkqvist@tilastokeskus.fi