14.1.2002

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, sinikka.kanerva@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousivat 1,4 prosenttia vuodessa

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2000 joulukuusta vuoden 2001 joulukuuhun 1,4 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia ja rakennustarvikkeiden hinnat 1,6 prosenttia, kun taas muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi laski 0,1 prosenttia. Työpanosten ja muiden panosten hinnat nousivat 0,1 prosenttia. Sen sijaan tarvikepanosten hinnat laskivat 0,2 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (2000 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Joulukuu

2001

Muutos-%

12/2000 - 12/2001

Muutos-%

11/2001 - 12/2001

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

102,2

1,4

-0,1

Työpanokset

102,8

2,1

0,1

Tarvikepanokset

102,4

1,6

-0,2

Muut panokset

100,3

-0,1

0,1

Talotyypeittäin

Asuinkerrostalo

101,6

1,1

-0,1

Rivitalo

102,4

1,8

0,1

Toimisto- ja liikerakennus

102,0

1,3

-0,1

Teollisuus- ja varastorakennus

102,9

1,8

0,1

Omatoiminen rakentaminen

Omakotitalo/pientalo

102,8

2,0

0,1

Maatalouden tuotantorakennus

102,7

1,8

0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 2001, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä
(statfin.stat.fi) ja rakennuskustannusindeksin kotisivulta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/rakentamisen_suhdanteet_rki.html