26.4.2002

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234, paula.salminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupia helmikuussa saman verran kuin vuotta aiemmin

Rakennuslupia myönnettiin helmikuussa kaikkiaan kolmen miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli saman verran kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli kuitenkin kaksinkertainen vuoden 2001 helmikuuhun verrattuna. Tämän ryhmän sisällä kasvu kohdistui liike- ja liikenteen rakennuksiin, toimistorakennusten lupien vähetessä edelleen. Asuinrakennusten lupakuutiot vähenivät 14 prosenttia edellisvuotisesta. Teollisuus- ja varastorakentamiseen lupia myönnettiin 29 prosenttia vähemmän kuin helmikuussa vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

Tammi-helmikuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia 4,7 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Samana aikana rakennusluvan sai 3 300 uutta asuntoa. Määrä oli 11 prosenttia pienempi kuin tammi-helmikuussa vuotta aiemmin.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2002

Helmikuu
1000 m3

Muutos, %
2/2001 - 2/2002

Tammi-helmikuu

1000 m3

Muutos, %
1-2/2001 - 1-2/2002

Kaikki rakennukset

2 958

0

4 698

-2

- asuinrakennukset

727

-14

1 242

-6

- vapaa-ajan asuinrakennukset

64

14

115

2

- liike- ja toimistorakennukset

677

102

1 060

40

- julkiset palvelurakennukset

347

62

516

27

- teollisuus- ja varastorakennukset

764

-29

1 146

-26

- maatalousrakennukset

259

-25

426

-13

- muut rakennukset

120

29

194

16

Asunnot, kpl

2 003

-18

3 273

-11

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2002, helmikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös
StatFin-tilastopalvelusta Internetissä