27.5.2002

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3354
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Luottokannan viisi vuotta jatkunut kasvu pysähtyi vuonna 2001

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luottokanta kasvoi vain vajaan prosentin vuonna 2001. Luottokanta oli vuoden lopussa yhteensä 929 miljardia markkaa (156 mrd. euroa). Luottokannan kasvu pysähtyi viiden vuoden nousun jälkeen. Uusien luottojen nostot pienenivät vuoden 2001 aikana 11 prosenttia. Uusia luottoja nostettiin 803 miljardilla markalla (135 mrd. eurolla), josta vajaat puolet oli ulkomaille myönnettyjä luottoja. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta, joka kuvaa kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

Yleisöluottokanta oli vuoden lopussa 572 miljardia markkaa (96 mrd. euroa) eli yli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien yleisöluottojen määrä kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Yleisöluottoihin ei lueta rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa, eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Luottokannan kehitys 1985-2001
muutos edellisestä vuodesta, %

Kotitalouksien uudet luotot kääntyivät jälleen kasvuun

Kotitaloudet nostivat vuoden 2001 aikana uusia luottoja 104 miljardilla markalla (18 mrd. eurolla) eli yli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitalouksien koko luottokanta kasvoi 8 prosenttia ja oli vuoden lopussa 255 miljardia markkaa (43 mrd. euroa).

Kaksi kolmasosaa kotitalouksien luotoista on asuntolainoja. Kotitalouksien asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna 11 prosenttia ja oli yhteensä 170 miljardia markkaa (29 mrd. euroa). Kotitalouksien uusista luotoista yli puolet koostui asuntolainoista, joita nostettiin 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös kotitalouksien kulutusluotot lisääntyivät vuonna 2001.

Lähde: Luottokanta 2001. Tilastokeskus