7.6.2002

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Uudisrakennuksia alulle tammi-maaliskuussa viidennes edellisvuotista vähemmän

Uudisrakennustöitä käynnistettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 5,2 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli runsaan viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Väheneminen aiheutui lähinnä teollisuusrakentamisesta. Teollisuusrakennuksia alettiin rakentaa 0,8 miljoonan kuutiometrin verran, kun määrä tammi-maaliskuussa vuotta aiemmin oli lähes kaksi miljoonaa kuutiometriä. Tuolloin aloitettuja teollisuusrakennuksia oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä enemmän kuin useaan vuoteen.

Tammi-maaliskuussa käynnistettiin 4 400 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Myös toimistorakennuksia aloitettiin vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas liike- ja liikenteen rakennusten kuutiomäärä kasvoi. Julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä kasvoi selvästi viime vuoden tammi-maaliskuusta. Luvut ovat rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

Aloitetut rakennukset 1. neljännes 2002

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

1. nelj.
milj. m3

Muutos
2001 - 2002, %

Kaikki rakennukset

5,18

-22

- asuinrakennukset

1,54

-3

- liike- ja toimistorakennukset

1,11

-16

- julkiset palvelurakennukset

0,89

62

- teollisuus- ja varastorakennukset

1,00

-60

- - teollisuusrakennukset

0,75

-61

- maatalousrakennukset

0,33

-18

- muut rakennukset

0,31

11

Asunnot, kpl

4 380

-7

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 1. neljännes 2002. Tilastokeskus
Lisätietoja rakennus- ja asuntotuotannosta saatavana myös Internetissä StatFin-tilastopalvelusta
statfin.stat.fi.