20.6.2002

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi huhtikuussa 1,8 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli huhtikuussa 1,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa myynti oli 1,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Myynnin nousuvauhti on hidastunut viime vuodesta.

Autokaupan myynti kääntyi kasvuun huhtikuussa. Myynti oli 14,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alkuvuonna autokauppa oli vähäistä. Viime vuoteen verrattuna myynti pieneni tammi-maaliskuussa 1,6 prosenttia. Tukkukaupan myynti kasvoi huhtikuussa 3,9 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa kasvoi huhtikuussa 3,3 prosenttia mutta päivittäistavarakauppa väheni 0,7 prosenttia. Yleistukkukaupan myynti oli vuoden 2002 huhtikuussa 8,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa, johon kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit.

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

1995=100

Indeksi 4/2002

Vuosimuutos, %
4/2001- 4/2002

Kumulatiivinen vuosimuutos, %

1-4/2001- 1- 4/2002

Autokauppa

153,9

14,4

2,4

Tukkukauppa

133,1

3,9

1,9

- yleistukkukauppa

165,8

8,9

11,0

Vähittäiskauppa

126,6

1,8

1,5

- tavaratalokauppa

141,7

3,3

0,7

- päivittäistavarakauppa

119,3

-0,7

1,5

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 2002 huhtikuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden tammi-huhtikuuta edellisen vuoden tammi-huhtikuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kolmen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Toimialoittaisia myynti-indeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2002, maaliskuu. Tilastokeskus