29.8.2002

Lisätietoja: Arto Kokkinen (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kokonaistuotanto jatkoi kasvuaan kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi kesäkuussa 0,5 prosenttia toukokuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kokonaistuotanto on kasvanut joka kuukausi helmikuusta lähtien.

Kokonaistuotannon määrä 1990-2002, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2002 kesäkuussa 41 prosenttia suurempi kuin laman pohjalla maaliskuussa 1993 ja 20 prosenttia suurempi kuin lamaa edeltäneen nousukauden huipulla joulukuussa 1989.

Taloudellinen aikasarja voidaan jakaa trendi-, kausivaihtelu- ja satunnaisvaihtelukomponentteihin. Kun kokonaistuotannon alkuperäisestä sarjasta poistetaan kausivaihtelukomponentti, saadaan kausipuhdistettu sarja, jonka muutokset heilahtelevat kuitenkin voimakkaasti edellisestä kuukaudesta. Kun kausipuhdistetusta sarjasta tasoitetaan vielä satunnaisvaihtelukomponentti, jäljelle jää talouskehityksen suhdanteita stabiileimmin kuvaava trendisarja. Kausi- ja satunnaisvaihtelukomponentit poistetaan X11ARIMA-malleilla.

On huomattava, että kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistetut sarjat tarkentuvat uusien havaintojen myötä. Kolmeen viimeiseen pistelukuun on syytä suhtautua varovaisesti, sillä uudet havainnot erityisesti käännepisteissä voivat muuttaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettuja lukuja merkittävästi.Kokonaistuotanto kasvoi 2,7 prosenttia viime vuoden kesäkuusta

Kokonaistuotanto kasvoi vuoden 2002 kesäkuussa edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna 2,7 prosenttia. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta neljän eli alkutuotannon, teollisuuden, kaupan sekä julkisten ja muiden palveluiden tuotanto lisääntyi. Liikenne ja rakentaminen hidastuivat.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi vajaan prosentin vuoden 2001 kesäkuusta. Hakkuut lisääntyivät 2 prosenttia. Maidontuotanto väheni prosentin, lihantuotanto pysyi viime vuoden tasolla.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi yli 5 prosenttia. Sähköteknisten tuotteiden tuotanto nousi peräti 33 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi 7 prosenttia ja kemian teollisuus 3 prosenttia. Energianhuolto väheni 18 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät nousivat vajaat 4 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Autokauppa kasvoi kesäkuussa edelleen voimakkaasti, 15 prosenttia. Vähittäiskauppa lisääntyi 4 prosenttia. Tukkukauppa laski prosentin.

Liikenne ja rakentaminen hiljenivät vajaan prosentin vuoden 2001 kesäkuusta. Muiden palvelujen ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi reilun prosentin.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin julkaistavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen määrän kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2002, kesäkuu. Tilastokeskus