25.9.2002

Lisätietoja: Saara Sirén (09) 1734 3446, saara.siren@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 3,7 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2002 touko-heinäkuussa 3,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuonna 2001 vastaava kasvu oli 6,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla toukokuu 2002 - heinäkuu 2002, %

Palkkasumma kasvoi hitaimmin teollisuudessa

Touko-heinäkuussa teollisuuden palkkasumma oli prosentin edellisvuotista suurempi. Teollisuuden alatoimialoista kasvu oli voimakkainta elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa, jossa palkkasumma nousi 4 prosenttia. Eniten palkkasumma pieneni autojen ja perävaunujen valmistuksessa, 5 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumman kasvu hidastui 3 prosenttiin viime vuoden 8 prosentista. Talonrakennusyritysten palkkasumma kasvoi 4 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten palkkasumma sen sijaan pysyi entisellään.

Kaupan palkkasumma oli touko-heinäkuussa 6 prosenttia korkeampi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu nopeutui hieman vuodentakaisesta, jolloin se oli 5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista palkkasumman kasvu oli nopeinta moottoriajoneuvojen kaupassa, jossa päästiin 8 prosentin kasvuun. Vähittäiskaupassa palkkasumman lisäys oli 7 prosenttia ja tukkukaupassa 4 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumman kasvu pysyi edellisen vuoden tasolla 6 prosentissa. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma nousi 10 prosenttia ja koulutuksen 4 prosenttia. Viime vuonna vastaavat muutokset olivat 12 ja 7 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu hidastui 3 prosenttiin viime vuoden 8 prosentista.

Muiden palvelualojen palkkasumma oli heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kasvu hidastui viimevuotisesta, jolloin se oli 7 prosenttia. Muiden palveluiden alatoimialoista kasvu oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, joissa palkkasumma kasvoi 6 prosenttia. Hitainta kasvu oli kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen alalla, jossa palkkasumman lisäys jäi prosenttiin.

Palkkasummakuvaajat perustuvat verohallinnon työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Keskeiset tiedot julkaistaan lehdistötiedotteena ja indeksisarjat Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin -tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2002, heinäkuu. Tilastokeskus