22.11.2002

Lisätietoja: Reetta Moilanen (09) 1734 2709, reetta.moilanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto pieneni edelleen kesä-elokuussa 3 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2001 vastaavana ajanjaksona. Liikevaihto on nyt laskenut yhtäjaksoisesti vuoden ajan. Voimakkaimmin liikevaihto on pienentynyt vuoden aikana puu- ja paperiteollisuudessa, metallien jalostuksessa sekä sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa. Kesä-elokuussa kotimaan liikevaihto laski 5 prosenttia ja vienti prosentin edellisvuodesta.

Liikevaihto pieneni tarkasteluajanjaksolla eniten sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, 12 prosenttia. Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen liikevaihdossa laskua oli 6 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä metallien jalostuksen liikevaihto pieneni 5 prosenttia vuoden takaisesta. Kesä-elokuussa liikevaihto kasvoi eniten autojen ja perävaunujen valmistuksen toimialalla, 4 prosenttia.

Koko teollisuuden ja eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos kesä-elokuussa 2002, prosenttia

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Laskennassa ovat mukana yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot sekä tarkastelukuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2002, elokuu. Tilastokeskus