11.12.2002

Lisätietoja: Tarja Seppänen (09) 1734 3220, tarja.seppanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Henkilöstökoulutusta eniten suurissa yrityksissä

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 2001 palkansaajista yhteensä 916 000 eli 45 prosenttia. Osallistuneiden osuus oli saman suuruinen kuin edellisvuonna. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään työvoimatutkimukseen.

Suuret yritykset järjestivät henkilöstölleen enemmän henkilöstökoulutusta kuin pienet yritykset. Vähintään 200 hengen toimipaikoissa palkansaajista koulutukseen osallistui noin 60 prosenttia. Alle 50 hengen toimipaikoissa koulutusta sai 40 prosenttia palkansaajista.

Naiset osallistuivat henkilöstökoulutukseen miehiä useammin. Naisista koulutusta sai lähes puolet ja miehistä runsas 40 prosenttia. Alle 200 hengen yrityksissä naiset osallistuivat selvästi miehiä enemmän koulutukseen. Sitä suuremmissa yrityksissä miesten ja naisten välillä ei enää ollut merkittäviä eroja koulutukseen osallistumisessa.

Henkilöstökoulutukseen osallistuneet palkansaajat toimipaikan koon ja sukupuolen mukaan 2001, %

kuva

Henkilöstökoulutukseen osallistuivat eniten 25-54-vuotiaat, korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja ylemmät toimihenkilöt. Myös julkisten ja muiden palvelujen sekä rahoituksen, vakuutuksen ja liike-elämän palvelujen toimialoilla työskentelevät palkansaajat osallistuivat muita enemmän koulutukseen. Koulutukseen osallistunut palkansaaja sai koulutusta keskimäärin neljä päivää vuodessa.

Lähde: Henkilöstökoulutus 2001. Koulutus 2002:7. Tilastokeskus.
Lisätietoja Internetissä osoitteessa: http://tilastokeskus.fi/tk/he/henkkoul.html