19.12.2002

Lisätietoja: Anja Räisänen (09) 1734 2230, anja.raisanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto ennallaan heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa lähes sama kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui 3 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan kasvoi lähes 8 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuusta.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutos 2001 ja 2002, %

kuva

Liikevaihtoindeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Indekseistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäiset, kausitasoitetut, trendit) löytyvät Internetistä osoitteesta tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt sekä Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2002, syyskuu. Tilastokeskus