27.12.2002

Lisätietoja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437

Eino H. Laurila -kansantulomitali Jussi Linnamolle

Vuoden 2002 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty professori Jussi Linnamolle.

Jussi Linnamo on kansantalouden asiantuntija, joka on useiden vuosikymmenien ajan osallistunut näkyväsi kansantaloutta ja sen kuvausta koskeneeseen keskusteluun. Hän on analysoinut monipuolisesti talouden kehitystä ja rakenteita. Linnamo on merkittävästi edistänyt kansantalouden tilinpidon vakiintumista Suomeen sekä tukenut sen käyttöä kansantalouden analyysissä ja keskustelussa. Taitavana analyysien laatijana ja keskustelijana hän on myös edistänyt kansantaloudellisen tutkimuksen ja empiirisen tilastotyön lähentämistä.

Linnamo on hoitanut talousohjelmakomitean ja talousneuvoston pääsihteerin sekä lukuisia muita Suomen kansantalouteen ja sen kehittämiseen liittyviä merkittäviä tehtäviä. Hän on toiminut ministerinä eri hallituksissa vuosina 1968-1973.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta.

Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä. Professori Jussi Linnamolle myönnetty mitali on kahdeksas.

Mitali luovutetaan Linnamolle Kansantaloudellisen yhdistyksen seminaarissa 20.1.2003 Säätytalolla.