10.2.2003

Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307, matti.laine@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuntasektorin talous vuonna 2002 odotettua vahvempi

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvioissa ennakoitu talouden heikkeneminen ei toteutunut vuonna 2002. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate jatkoi hienoista vahvistumistaan nyt jo viidentenä vuonna peräkkäin. Myös kuntayhtymien katteet kohenivat.

Tilinpäätösarvioissa kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteiden arvioidaan nousseen viime vuonna yhteensä 2,0 miljardiin euroon. Se on 50 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2001. Vuosikate ylitti selvästi poistot ja arvonalentumiset, mutta kattoi vain runsaat kaksi kolmannesta investoinneista. Kaikkiaan 52 kunnan ja 28 kuntayhtymän vuosikate jäi negatiiviseksi. Vuonna 2001 vastaavat luvut olivat 117 ja 39.

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat käyttäneensä investointeihin 2,9 miljardia euroa, mikä on 0,2 miljardia vähemmän kuin vuonna 2001. Käyttöomaisuutta myytiin 0,6 miljardin euron arvosta. Tämä ylittää edellisen vuoden myynnit 0,1 miljardilla.

Viime vuonna kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät pitkäaikaisia lainojaan 0,8 miljardia euroa ja ottivat uutta lainaa 1,4 miljardia. Vuoden lopussa niiden lainakanta oli 4,8 miljardia euroa. Kassavaroja kunnilla ja kuntayhtymillä oli 3,4 miljardia ja lainasaamisia 1,9 miljardia euroa. Kassavarat kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 miljardilla, kun taas lainasaamiset pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

Selvitys perustuu Manner-Suomen kunnilta ja 223 kuntayhtymältä tammikuun aikana kerättyihin tilinpäätösarvioihin.

Lähde: Ennakkotietoja kunnallistaloudesta 2002. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista.

Liitteenä taulukko kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioista vuodelta 2002

LIITE

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuodelta 20021

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Kunnat Kuntayhtymät
Milj. € Muutos, % Milj. € Muutos, %
Tuloslaskelma:
Toimintakate -16 115 6,02 298 9,3
+ Verotulot 13 938 -0,7
+ Valtionosuudet 3 853 5,7
- Alv-takaisinperintä 1 -99,9
+ Korkotuotot 173 -26,1 15 -24,1
+ Muut rahoitustulot 148 2,4 4 -41,0
- Korkokulut 219 -0,7 24 -37,4
- Muut rahoituskulut 57 6,6 23 -19,3
= Vuosikate 1 720 0,9 269 16,2
Poistot ja arvonalentumiset 1 236 2,3 251 7,1
Investoinnit:
Investointimenot yhteensä 2 538 -6,0 376 -5,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin 148 -14,0 29 -26,4
Käyttöomaisuuden myyntitulot 561 23,0 17 -63,1
Kassavarat, lainat ja antolainat:
Antolainasaamisten lisäykset 162 -43,8 3 47,0
Antolainasaamisten vähennykset 149 -32,6 4 -63,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 313 60,2 120 25,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 785 20,2 52 -41,0
Kassavarat 31.12. 2 866 8,6 501 20,7
Lainakanta 31.12. 4 456 10,4 366 25,0
Lainasaamiset 31.12 1 837 1,0 17 -28,3

1 Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly tilastoon.

2 Toimintakatteen alijäämäisyys on lisääntynyt 6,0 %.