26.3.2003

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3354
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Uudet luotot kasvuun vuonna 2002

Uusien luottojen nostot kasvoivat 6 prosenttia vuonna 2002, kun ne vuotta aiemmin vähenivät yli 11 prosenttia. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna yhteensä 144 miljardilla eurolla. Koko luottokanta sen sijaan kasvoi vain 0,1 prosenttia vuonna 2002 ja oli vuoden lopussa yhteensä 156 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilaston ennakkotiedoista, jotka kuvaavat kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

Uusien yleisöluottojen määrä kasvoi 54 miljardiin euroon eli 14 prosenttia edellisvuodesta. Yleisöluottokanta oli vuoden lopussa yhteensä 103 miljardia euroa, 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yleisöluottoihin ei lueta rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa, eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Julkisyhteisöjen luottokanta pieneni yli kolmanneksen

Julkisyhteisöjen luottokanta oli vuoden 2002 lopussa 12 miljardia euroa eli 36 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Julkisyhteisöjen osuus koko luottokannasta oli siten enää runsaat 7 prosenttia. Etenkin valtio maksoi luottojaan pois ja sen luottokanta pieneni vuoden aikana 47 prosenttia. Valtion osuus julkisyhteisöjen luottokannasta on vajaat kaksi kolmannesta.

Luottokannan pienentymisestä huolimatta julkisyhteisöt nostivat uusia luottoja 11 miljardilla eurolla, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtio kuitenkin pienensi luotonottoaan. Valtio nosti uusia luottoja yhteensä 8 miljardilla eurolla, 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kunnat puolestaan nostivat uusia luottoja 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001.

Julkisyhteisöjen luottokanta ja uudet luotot1) 1990-2002*

kuva

Lähde: Luottokanta 2002, ennakkotietoja. Tilastokeskus