31.3.2003

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 4,3 prosenttia tammikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 helmikuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin tammikuussa. Tammikuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 5,2 prosenttia joulukuusta. Alkuvuoden tietojen perusteella teollisuuden suhdannekehitys on varsin epävarmaa.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

kuva

Teollisuustuotanto kasvoi vuoden 2003 helmikuussa 4,1 prosenttia edellisvuodesta

Vuoden 2003 helmikuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto oli 4,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2002 helmikuussa. Tuotanto kasvoi eniten energiahuollossa, peräti 21,8 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus lisääntyi 17,7 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto nousi 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Muun tehdasteollisuuden tuotanto laski eniten, 6,2 prosenttia. Myös puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni 1,4 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

kuva

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos 2/2002-2/2003, %

kuva

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä runsaat 82 prosenttia, mikä oli lähes prosenttiyksikön enemmän kuin vuoden 2002 helmikuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 90 prosenttia, metalliteollisuuden 83 ja kemianteollisuuden 78 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden käyttöaste oli 76 prosenttia.

Tarkennetut helmikuun tiedot julkaistaan maaliskuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 30.4.2003 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/teolltuot.html.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2003, helmikuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi