16.5.2003

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, ulla.virtanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä, marraskuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla, liikevaihdon lisäys oli 6 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto suureni joulu-helmikuussa 2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihto lisääntyi 5 prosenttia. Kehitys alatoimialoilla oli tasaista: muu maaliikenne ja vesiliikenne kasvoivat 4 prosenttia, posti- ja teleliikenteen sekä liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto lisääntyi 5 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 4 prosenttia. Alatoimialoista kiinteistöalan palvelujen liikevaihto suureni 9 prosenttia ja tietojenkäsittelypalveluiden 5 prosenttia. Muu liike-elämää palveleva toiminta kasvoi prosentin. Tämä suurin alatoimiala, liikevaihdon arvolla mitattuna, sisältää muun muassa lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin, teknisen palvelun, testauksen ja analysoinnin sekä mainospalvelun.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto suureni 7 prosenttia edellisestä joulu-helmikuun jaksosta. Toimialalle kuuluva virkistys-, kulttuuri ja urheilutoiminta kasvoi 7 prosenttia, ympäristönhuolto 5 prosenttia ja henkilökohtaiset palvelut 2 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
6-8/2001 -
6-8/2002
9-11/2001 -
9-11/2002
12/2001 - 2/2002 -
12/2002 - 2/2003
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5 6 4
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 0 2
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5 5 5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3 5 4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6 6 7

Liikevaihtosarjat perustuvat verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Sarjoista ei tehdä painojulkaisua, vaan toimialoittaiset liikevaihtosarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukkoina Internet-osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2003, helmikuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.