14.10.2003

Lisätietoja: Anja Räisänen (09) 1734 2230, anja.raisanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 touko-heinäkuussa runsaan prosentin. Liikevaihto lisääntyi, koska talonrakennusyritysten liikevaihto kääntyi alkuvuoden laskun jälkeen lievään nousuun, touko-heinäkuussa kasvu oli vajaan prosentin. Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutos 2002 ja 2003, %

kuva

Indekseistä ei tehdä painojulkaisua. Liikevaihtoindeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla.

Indeksisarjat (alkuperäiset, kausitasoitetut, trendit) löytyvät Internetistä osoitteesta tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt sekä Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta statfin.stat.fi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2003, heinäkuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.