12.11.2003

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, sinikka.kanerva@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 lokakuusta vuoden 2003 lokakuuhun 1,5 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,5 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi laski 0,4 prosenttia. Työpanosten hinnat laskivat 1,0 prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 0,2 prosenttia. Muiden panosten hinnat sen sijaan nousivat 0,2 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (2000 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Indeksi Lokakuu
2003
Muutos-%
10/2002 - 10/2003
Muutos-%
9/2003 - 10/2003
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 105,3 1,5 -0,4
Työpanokset 106,8 1,5 -1,0
Tarvikepanokset 105,4 1,5 -0,2
Muut panokset 102,3 1,8 0,2
Talotyypeittäin
Asuinkerrostalo 104,4 1,5 -0,4
Rivitalo 106,1 1,5 -0,3
Toimisto- ja liikerakennus 104,8 1,6 -0,4
Teollisuus- ja varastorakennus 106,5 1,5 -0,4
Omatoiminen rakentaminen
Omakotitalo/pientalo 106,4 1,5 -0,3
Maatalouden tuotantorakennus 106,4 1,1 -0,3

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lisätietoja rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi) ja rakennuskustannusindeksin kotisivulta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/rakentamisen_suhdanteet_rki.html

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 2003, lokakuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.