30.6.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, kari.rautio@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa peräti 5,6 prosenttia huhtikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 toukokuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa. Toukokuussa teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi. Viimeksi yhtä suuri kuukausikasvu oli neljä vuotta sitten toukokuussa 2000.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa 7 prosenttia viime vuoden toukokuusta

Vuoden 2004 toukokuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 7 prosenttia vuoden 2003 toukokuusta. Tuotanto kasvoi eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, peräti 19,4 prosenttia. Tämä vauhditti myös koko metalliteollisuuden tuotantoa, joka kasvoi 12,2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi 3,2 prosenttia. Päätoimialoilla tuotanto ei laskenut toukokuussa.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos 05/2003-05/2004, %

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä 86 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2003 toukokuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 94 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 87 ja kemianteollisuuden 79 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden käyttöaste oli 81 prosenttia.

Tarkennetut toukokuun tiedot julkaistaan kesäkuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 31.7.2004 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/teolltuot.html.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, toukokuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.