30.7.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, kari.rautio@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto laski kesäkuussa 1,7 prosenttia toukokuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesäkuussa 1,7 prosenttia pienempi kuin toukokuussa. Vuoden 2003 kesäkuuhun verrattuna kausitasoitettu tuotanto kasvoi kuitenkin 4,9 prosenttia. Tammi-kesäkuussa tuotanto lisääntyi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,1 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa 4,9 prosenttia viime vuoden kesäkuusta

Vuoden 2004 kesäkuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 4,9 prosenttia vuoden 2003 kesäkuusta. Tuotanto lisääntyi eniten puu- ja paperiteollisuudessa, 9,7 prosenttia. Kemianteollisuus kasvoi 6,2 prosenttia. Päätoimialoilla tuotanto ei laskenut kesäkuussa.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos 06/2003-06/2004, %

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä 84,5 prosenttia, mikä oli 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2003 kesäkuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 88 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 85 ja kemianteollisuuden 81 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden käyttöaste oli 81 prosenttia.

Tarkennetut kesäkuun tiedot julkaistaan heinäkuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 31.8.2004 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/teolltuot.html.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, kesäkuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.