31.8.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, kari.rautio@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 3 prosenttia kesäkuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 heinäkuussa 3 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi 5 prosenttia vuoden 2003 heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,1 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 6,8 prosenttia viime vuoden heinäkuusta

Vuoden 2004 heinäkuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 6,8 prosenttia vuoden 2003 heinäkuusta. Tuotanto lisääntyi eniten elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, peräti 21,7 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 7 prosenttia. Tuotanto lisääntyi heinäkuussa kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 07/2003-07/2004, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä 76,2 prosenttia, mikä oli 3,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2003 heinäkuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 95 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 74 ja kemianteollisuuden 74 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden käyttöaste oli 71 prosenttia.

Tarkennetut heinäkuun tiedot julkaistaan elokuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 30.9.2004 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2004/07/index.html.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, heinäkuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.