30.9.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, kari.rautio@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto väheni elokuussa puoli prosenttia heinäkuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 elokuussa puoli prosenttia pienempi kuin heinäkuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi lähes 9 prosenttia vuoden 2003 elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3,8 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 6,9 prosenttia viime vuoden elokuusta

Vuoden 2004 elokuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 6,9 prosenttia vuoden 2003 elokuusta.Tuotanto lisääntyi eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, lähes 29 prosenttia. Elektroniikkateollisuuden kova vauhti nosti myös koko metalliteollisuuden lähes 13 prosentin kasvuun. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 7,5 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 08/2003-08/2004, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä 85 prosenttia, mikä oli 3,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2003 elokuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 94 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 85. Kemianteollisuuden ja muun tehdasteollisuuden käyttöasteet olivat 80 prosenttia.

Tarkennetut elokuun tiedot julkaistaan syyskuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 29.10.2004 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta tilastokeskus.fi/teollisuustuotannonvolyymiindeksi

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, elokuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.