25.10.2004

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Naisten osuus kasvoi sekä ehdokkaista että valituista

Kunnallisvaaleihin asetettiin 39 906 ehdokasta. Ehdokkaista 39,9 prosenttia oli naisia. Naisten määrä kasvoi 1,7 prosenttiyksikköä vuoden 2000 kunnallisvaaleista. Valituista naisia oli 36,3 prosenttia, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Naisten osuus kunnanvaltuustoihin valituista on kasvanut yhtäjaksoisesti aina 1950-luvulta lähtien.

Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa 23 kunnassa valittujen valtuutettujen enemmistö oli naisia. Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa naisenemmistö valtuutetuista oli puolestaan 13 kunnassa. Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa suhteellisesti eniten naisia valittiin valtuustoon Liedossa, jossa 21 valtuutettua 35:stä on naisia. Vähiten naisvaltuutettuja valittiin Utsjoella, jossa vain yksi valtuutettu 15:stä oli nainen.

Naisten ja miesten osuus valituista valtuutetuista kunnallisvaaleissa 1953-2004, %

Alle 30-vuotiaita ehdokkaita kunnallisvaaleissa 2004 oli 4 501, näistä valituksi tuli 705. Se on 23 enemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Alle 30-vuotiaista ehdokkaista kunnallisvaaleissa 2004 tuli valituksi 15,7 prosenttia ja vähintään 30-vuotta täyttäneistä 31,8 prosenttia.

Kunnallisvaaliehdokkaista ulkomaan kansalaisia oli 243 ja syntyperältään ulkomaalaisia 630. Valtuustoihin valituiksi tuli 12 ulkomaan kansalaista ja 82 syntyperältään ulkomaalaista.

Äänestysaktiivisuus nousi edellisistä kunnallisvaaleista

Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus oli 58,6 prosenttia, mikä on 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2000 kunnallisvaaleissa. Maan korkein äänestysprosentti, 89,5 prosenttia, saavutettiin Iniössä ja alhaisin Vantaalla, 50,8 prosenttia.

Kunnallisvaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, joka sai 24,1 prosenttia äänistä. Se on 1,1 prosenttia enemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Vuoden 2000 kunnallisvaaleihin verrattuna sosialidemokraattien kannatus lisääntyi erityisesti Helsingin vaalipiirissä, 3,1 prosenttia.

Kunnallisvaalien 2004 tilastot ja taulukot ovat osoitteissa tilastokeskus.fi/kunnallisvaalit/2004 ja StatFin-tilastopalvelussa.

Lähde: Tilastokeskuksen vaalitulospalvelu


Tiedote PDF-muodossa.