29.10.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto väheni syyskuussa 1,2 prosenttia elokuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 syyskuussa 1,2 prosenttia pienempi kuin elokuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi lähes 6 prosenttia vuoden 2003 syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 5,2 prosenttia viime vuoden syyskuusta

Vuoden 2004 syyskuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 5,2 prosenttia vuoden 2003 syyskuusta. Tuotanto lisääntyi eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, runsaat 19 prosenttia. Elektroniikkateollisuuden kova vauhti nosti myös koko metalliteollisuuden lähes 9 prosentin kasvuun. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi 8,4 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 09/2003-09/2004, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä 86 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2003 syyskuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 93 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 87. Kemianteollisuuden käyttöaste oli 81 ja muun tehdasteollisuuden 81 prosenttia.

Tarkennetut syyskuun tiedot julkaistaan lokakuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 30.11.2004 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta tilastokeskus.fi/teollisuustuotannonvolyymiindeksi

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, syyskuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.