30.11.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa prosentin syyskuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 lokakuussa prosentin suurempi kuin syyskuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi lähes 2 prosenttia vuoden 2003 lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3,8 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 7,1 prosenttia viime vuoden lokakuusta

Vuoden 2004 lokakuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 7,1 prosenttia vuoden 2003 lokakuusta. Tuotanto lisääntyi eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, runsaat 27 prosenttia. Elektroniikkateollisuuden kova vauhti nosti myös koko metalliteollisuuden runsaan 15 prosentin kasvuun. Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 5 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vajaat 5 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 10/2003 - 10/2004, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä 85 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2003 lokakuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli lähes 93 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 85. Kemianteollisuuden sekä muun tehdasteollisuuden käyttöasteet olivat 80 prosenttia.

Tarkennetut lokakuun tiedot julkaistaan marraskuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 31.12.2004 kello 8.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ttvi

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, lokakuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.