31.12.2004

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto laski marraskuussa 1,9 prosenttia lokakuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 marraskuussa 1,9 prosenttia pienempi kuin lokakuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi 7,6 prosenttia vuoden 2003 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4,2 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 3,1 prosenttia viime vuoden marraskuusta

Vuoden 2004 marraskuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 3,1 prosenttia vuoden 2003 marraskuusta. Tuotanto lisääntyi eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, lähes 15 prosenttia. Elektroniikkateollisuuden kova vauhti nosti myös koko metalliteollisuuden runsaan 7 prosentin kasvuun. Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi vajaan prosentin. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vain 0,2 prosenttia. Tuotanto laski eniten muussa tehdasteollisuudessa, runsaat 3 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 11/2003 - 11/2004, %

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli marraskuussa käytössä 86 prosenttia, mikä oli lähes prosenttiyksikön enemmän kuin vuoden 2003 marraskuussa. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 93 prosenttia, metalliteollisuuden käyttöaste oli 88. Kemianteollisuuden käyttöaste oli 79 ja muun tehdasteollisuuden 81 prosenttia.

Tarkennetut marraskuun tiedot julkaistaan joulukuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 31.1.2005 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Tarkempia tietoja teollisuuden volyymi-indeksistä ja sen laskentamenetelmästä löytyy osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ttvi

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2004, marraskuu. Tilastokeskus
StatFin-tilastopalvelu osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.