Tiedote 30.5.2005

Palveluiden liikevaihto kasvoi vuonna 2004 nopeimmin Kainuussa

Tilastokeskuksen mukaan palveluiden liikevaihto kasvoi viime vuonna Etelä-Karjalaa lukuun ottamatta kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Suotuisimmin liikevaihto kehittyi Kainuussa, jossa kasvua kertyi 6,8 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Toiseksi parhaiten menestyi Keski-Pohjanmaa, jossa liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Palveluiden liikevaihto kasvoi nopeasti myös Itä-Uudellamaalla 5,3 prosentin ja Etelä-Pohjanmaalla 5,1 prosentin vuosivauhdilla. Kaikkien maakuntien palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi keskimäärin 2,3 prosenttia vuonna 2004.

Tarkasteltava palveluiden toimialaryhmä muodostuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (toimiala H), kuljetuksesta, varastoinnista ja tietoliikenteestä (toimiala I), kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluista (toimiala K) sekä muista yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista palveluista (toimiala O). Palveluissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Kainuu ylsi 6,8 prosentin kasvuun

Kasvukatsauksen tietojen mukaan Kainuun palvelualan yrityksistä keskimäärin 54 prosenttia lisäsi viime vuonna liikevaihtoaan. Kasvuyrityksiä (yli 15 prosentin kasvu) oli 32 prosenttia alan toimijoista. Suuria, yli 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja keskikokoisia, 5-19 henkilöä työllistäviä yrityksiä, oli yhteensä vain 11 prosenttia maakunnan palveluiden toimijoista. Yhdessä ne kuitenkin muodostivat 86 prosenttia alan yritysten liikevaihdon kasvusta. Sen sijaan esimerkiksi loka-joulukuussa pienet, alle viisi henkilöä työllistävät palvelualan yritykset jarruttivat hieman maakunnan palvelualojen kasvuvauhtia. Kaikkiaan vuonna 2004 palveluiden liikevaihto kasvoi Kainuussa 6,8 prosenttia edellisvuodesta.

Keski-Pohjanmaalla menestyivät suuret yritykset

Keski-Pohjanmaan palveluiden liikevaihdon kasvu pohjautui Kainuutakin selkeämmin suurten yritysten menestykseen. Vaikka suuria yrityksiä oli Keski-Pohjanmaalla vain 2 prosenttia alan toimijoista, ne tuottivat viime vuonna peräti 83 prosenttia liikevaihdon kasvusta. Loka-joulukuussa 2004 pienten yritysten kasvuvaikutus alkoi jälleen lisääntyä samalla, kun keskikokoiset yritykset menettivät myönteistä kasvuvaikutustaan. Lisäksi liikevaihdon kasvusta suurimman osan (67 prosenttia) tekivät ainoastaan Keski-Pohjanmaalla palveluiden liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Monessa muussa maakunnassa kasvun takana olivat ns. monitoimintaiset yritykset, joilla on liiketoimintaa useissa maakunnissa tai toimialoilla.

Itä-Uudellamaalla suurin osa kasvusta pienille toimijoille

Itä-Uudellamaalla pienet palvelualan yritykset saivat kasvukatsauksen mukaan aikaan peräti 60 prosenttia liikevaihdon kasvusta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla suurten yritysten liikevaihto jopa hieman hidasti kasvua. Koko vuoden 2004 aikana suuret palvelualan yritykset tuottivat liikevaihdon kasvusta viidenneksen. Kaikkiaan keskimäärin 54 prosenttia Itä-Uudenmaan palvelualan yrityksistä kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan, ja kasvuyrityksiä oli 34 prosenttia alan yrityksistä.

Palveluiden liikevaihto supistui Etelä-Karjalassa

Toisin kuin muissa Manner-Suomen maakunnissa Etelä-Karjalassa palveluiden liikevaihto ei päässyt viime vuonna kasvuun, vaan supistui noin prosentin vuodesta 2003. Keskikokoisten palvelualan yritysten onnistui kuitenkin kasvattaa liikevaihtoaan koko vuoden ajan, ja alan liikevaihdon väheneminen johtuikin suurten yritysten hieman heikommasta menestyksestä. Liikevaihto supistui myös yrityksissä, jotka olivat monitoimialaisia tai joilla oli toimintaa muuallakin kuin Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjalan lisäksi myös Lapissa, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla palveluiden liikevaihdon kasvunopeus jäi vuonna 2004 alle kahden prosentin.

Liikevaihdon kehitys palvelualoilla (toimiala HIKO) maakunnittain vuonna 2004

Palveluiden liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvityksenä tuottamiin suhdannekuvaajiin. Maakuntien palveluiden kehitystä on eritelty tarkemmin Kasvukatsausindikaattorin avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla.

Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Toimipaikkatasoiset suhdannetiedot poikkeavat säännöllisesti julkaistuista, yritystasoisista palveluiden liikevaihtokuvaajista. Toimipaikat valikoituvat tarkasteluun toimipaikan toimialan perusteella yrityksen päätoimialasta riippumatta. Tarkastelussa ovat mukana kaikki palveluiden alalla toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin palvelut.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan kahden - kolmen kuukauden viiveellä esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus
Internet: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu/

Lisätietoja: Reetta Moilanen (09) 1734 2709 reetta.moilanen@tilastokeskus.fi
Satu Elho (09) 1734 2966 satu.elho@tilastokeskus.fi