Pressmeddelande 14.1.2005

Inflationen i december 0,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,4 procent i december i fjol. I november var den 0,5 procent. Fjolårets genomsnittliga inflation var 0,2 procent.

Konsumentpriserna steg på årsnivå mest på grund av att priserna på bränslen steg. Inflationen påverkades också av stegringen av priserna på kultur- och fritidstjänster, hyror samt bostäder. Däremot dämpades stegringen av konsumentpriserna mest av att alkoholskatten sänktes i mars. Lägre samtalsavgifter minskade också inflationen.

Från november till december var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-12/2004

Indextalen finns här (bara på finska): Konsumentprisindex 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2004, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi