Pressmeddelande 14.3.2005

Inflationen i februari 0,2 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, den samma som i januari, 0,2 procent.

Konsumentpriserna steg på årsnivå mest på grund av att priserna på bränslen steg. Inflationen påverkades också av hyresförhöjningar samt av att priserna på livsmedel, speciellt grönsaker och kaffe, steg. Priserna på kultur- och fritidstjänster samt bostäder steg också från i fjol. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av att alkoholdryckerna blev billigare. Lägre samtalsavgifter och billigare begagnade bilar samt räntenedgången minskade också inflationen.

Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,6 procent. Stegringen berodde närmast på att klädrealisationerna minskade, men också på att grönsaker och bränslen blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-2/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi