Tiedote 18.9.2006

Rahoitusleasinginvestoinnit kasvoivat viime vuonna 24 prosenttia

Kotimaiset luottolaitokset ja muut leasingrahoitusta tarjoavat yritykset rahoittivat vuonna 2005 käyttöomaisuuden hankintoja rahoitusleasingsopimuksilla 1 590 miljoonan euron arvosta. Tästä varsinaisen rahoitusleasingin arvo oli 1 384 miljoonaa ja sale and lease back -sopimusten ja kiinteistöleasingin arvo 206 miljoonaa euroa. Rahoitusleasinginvestoinnit kasvoivat vuoden 2005 aikana edellisvuodesta 24 prosenttia eli 308 miljoonaa euroa. Rahoitusleasingtoiminnasta saadut vuokrat sen sijaan supistuivat 2 prosenttia. Kaikkiaan vuokria maksettiin 849 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

Ajoneuvoleasingsopimusten arvo kasvoi edellisvuodesta lähes 23 prosenttia eli 569 miljoonaan euroon. Ajoneuvot säilyivät edelleen rahoitusleasingin suurimpana tuoteryhmänä 41 prosentin osuudellaan. ATK-laitteiden investoinnit lisääntyivät 11 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 366 miljoonaa euroa. Yksittäisistä toimialoista rahoitusleasinginvestointeja eniten tehtiin tukku- ja vähittäiskaupassa. Toimialan uusien sopimusten arvo kasvoi 41 prosenttia, 516 miljoonaan euroon. Teollisuuden uusien sopimusten arvo kasvoi 27 prosenttia eli 254 miljoonaan euroon. Leasingkohteiden myynti oli yhteensä 674 miljoonaa euroa, mikä on 212 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Rahoitusleasinginvestoinnit* tuoteryhmittäin vuosina 1997-2005, miljoonaa euroa

* pl. sale and lease back -sopimukset ja kiinteistöleasing

Rahoitusleasingillä tarkoitetaan pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kiinteistöleasing käsittää lähinnä kiinteistöjen osakkeiden vuokrausta leasingehdoin. Sale and lease back -sopimuksella asiakas myy kohteen rahoittajayhtiölle ja vuokraa sen takaisin. Käyttöleasing ja vuokraussopimusten rahoitus eivät sisälly tilastoon. Rahoitusleasing 2005 -tilaston tiedot on kerätty kymmeneltä rahoitusleasingiä harjoittavalta luottolaitokselta ja kahdeksalta muulta rahoitusleasingiä harjoittavalta yritykseltä.

Lähde: Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat 2006 syyskuu. Rahoitus ja vakuutus 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Virkkunen (09) 1734 3550, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus