Tiedote 12.1.2007

Tuotekehitys keskittynyt Uudellemaalle

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytetyistä 5,5 miljardista eurosta 42 prosenttia eli 2,3 miljardia euroa kohdistui vuonna 2005 Uudellemaalle. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskittynyt neljään maakuntaan: Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien yhteenlaskettu osuus koko maan tutkimusmenoista oli miltei 82 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2005.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on myös maakuntien sisällä erittäin keskittynyttä. Uudenmaan t&k-menoista 99 prosenttia käytettiin Helsingin seutukunnassa, Pirkanmaan menoista 95 prosenttia Tampereen seutukunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan menoista 96 prosenttia Oulun seutukunnassa. Varsinais-Suomessa t&k-toiminta painottuu kahden keskuksen ympärille: Turkuun (56 % maakunnan t&k-menoista) ja Saloon (42 %).

Eniten tutkimusmenot kasvoivat vuonna 2005 Helsingin seutukunnassa, runsaat 61 miljoonaa euroa. Salon seutukunnassa tutkimusmenot lisääntyivät kuitenkin suhteellisesti eniten, lähes neljänneksen eli 46 miljoonaa euroa. Vaasassa tutkimusmenot vähenivät eniten, miltei 13 miljoonaa euroa.

Asukaslukuun suhteutettuna tutkimus- ja kehittämismenot olivat suurimmat Salon ja Oulun seutukunnissa, molemmissa 3 500 euron paikkeilla, kun koko maan keskiarvo jäi runsaaseen tuhanteen euroon.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuonna 2005

Seutukunta T&k-menot 2005 T&k-menojen reaalimuutos*
2004-2005
T&k-menot
asukasta**
kohti 2005
Yhteensä
milj. euroa
Osuus t&k-menoista, % % euroa /asukas
Koko maa 5 473,8 100,0 3,5 1 043
Helsinki 2 274,5 41,6 2,1 1 849
Tampere 834,6 15,2 4,5 2 623
Oulu 688,1 12,6 3,1 3 361
Turku 316,7 5,8 -0,1 1 064
Salo 235,2 4,3 23,8 3 728
Jyväskylä 191,5 3,5 5,2 1 167
Kuopio 111,1 2,0 9,1 940
Vaasa 75,7 1,4 -14,8 851
Joensuu 61,1 1,1 13,1 528
Lappeenranta 60,2 1,1 5,7 861
Lahti 46,8 0,9 7,4 276
Porvoo 42,1 0,8 2,9 568
Forssa 39,2 0,7 8,7 1 104
Pori 35,9 0,7 -20,4 260
Hämeenlinna 30,0 0,5 20,3 336

* Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä (BKT:t ennakollisia).
** Suhteutettu vuoden 2005 keskiväkilukuun.
Seutukuntajaon muutosten vuoksi Joensuun vuosien 2004 ja 2005 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Tutkimushenkilökunnan määrä kasvoi vain hieman

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2005 kaikkiaan 77 300 henkilöä, mikä oli prosentin enemmän kuin edellisvuonna. Korkeakoulusektorilla t&k-henkilöstön määrä kasvoi 500:lla, mutta yrityksissä vain runsaalla sadalla ja julkisella sektorilla määrä puolestaan pieneni hieman.

Naisten osuus tutkimushenkilökunnasta kasvoi vuonna 2005 kaikilla sektoreilla hieman. Naisia oli t&k-henkilöstöstä 26 400 eli keskimäärin joka kolmas tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä toimiva oli nainen. Yrityksissä naisten osuus tutkimushenkilökunnasta oli edelleen huomattavan alhainen, 22 prosenttia, kun sitä verrataan julkiseen sektoriin ja korkeakouluihin, joissa naisten osuus oli 48 ja 47 prosenttia.

T&k-henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa oli tutkijoita ja tuotekehitysinsinöörejä ja kolmannes toimi asiantuntija- tai tukitehtävissä.

Julkaisun tietosisältöä laajennettu

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2005 -julkaisu sisältää tietoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstöstä, tutkimusmenoista ja niiden rahoituksesta. Julkaisun sisältöä on laajennettu aikaisempiin vuosiin verrattuna ottamalla mukaan tietoja myös valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta sekä korkean teknologian ulkomaankaupasta ja patentoinnista. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaavat vuositaulukot julkaistaan sen sijaan tästä lähtien ainoastaan tilaston Internet-sivuilla.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2005. Tilastokeskus.
Hinta 35 euroa. Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi, Tilastotori

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilaston kotisivu