Tiedote 24.1.2007

Nimitysuutisia Tilastokeskuksesta

Tietotekniikkajohtajaksi tietotekniikka- ja menetelmäpalvelut -yksikköön on nimitetty filosofian lisensiaatti Kari Lehto 1.4.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Lehto on viimeksi toiminut Metsäntutkimuslaitoksen tietohallintopäällikkönä.

Tietopalvelujohtajaksi tietopalvelut -yksikköön on nimitetty maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Heli Mikkelä 1.4.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Mikkelä on viimeksi toiminut Tilastokeskuksen viestintäpäällikkönä.

Hallintojohtajaksi hallintopalvelut -yksikköön on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Anna-Leena Reinikainen 1.4.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Reinikainen on toiminut Tilastokeskuksen hallintojohtajana vuodesta 2001.

Tilastokeskuksen kansainvälisten asioiden johtajaksi pääjohtajan sihteeristöön on nimitetty valtiotieteiden maisteri Hilkka Vihavainen 1.4.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Vihavainen on toiminut Tilastokeskuksen kansainvälisten asioiden johtajana vuodesta 2002.

Tilastojohtajana yritysten rakenteet -yksikössä toimivan valtiotieteiden maisteri Kaija Hovin toimikautta on jatkettu 30.11.2008 asti.

Lisätietoja:
Tiedottaja Erja Seppänen, p. (09) 1734 2235, s-posti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi