Tiedote 30.5.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi eniten Pirkanmaalla

Tilastokeskuksen tuoreen erityisselvityksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi vuonna 2006 nopeimmin Manner-Suomen maakunnista Pirkanmaalla. Pirkanmaan lisäksi liikevaihto lisääntyi keskimääräistä nopeammin myös Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Kaikkien Manner-Suomen maakuntien palvelualojen toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuonna 2006 keskimäärin 6,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelualojen liikevaihto lisääntyi kaikissa maakunnissa vuoden 2006 aikana.

Palvelualojen liikevaihdon kehitys maakunnittain vuonna 2006

Pirkanmaalla palveluiden kasvu suurten yritysten varassa

Pirkanmaalla palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia vuodesta 2005. Liikevaihto kasvoi erityisesti vuoden 2006 ensimmäisellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto lisääntyi 10,8 prosenttia ja viimeisellä vuosineljänneksellä 10,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.

Vuonna 2006 hieman yli puolet Pirkanmaan palvelualojen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikuttivat eniten yritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä. Pirkanmaalla tällaisia yrityksiä oli kaikista palvelualojen yrityksistä noin 3,3 prosenttia. Kolmanneksessa toimialan yrityksistä liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia.

Palvelualojen kehitys heikointa Etelä-Karjalassa

Palvelualojen liikevaihto lisääntyi vuonna 2006 hitaimmin Etelä-Karjalassa. Kasvu oli 3,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vuonna 2005 kasvua kertyi 3,7 prosenttia vuodesta 2004. Liikevaihto kasvoi eniten toisella vuosineljänneksellä, i 4,6 prosenttia edellisvuodenvastaavaan neljännekseen verrattuna. Muilla neljänneksillä kasvua kertyi 2-3 prosenttia edellisvuoden vastaavia neljänneksiä enemmän.

Vaikka Etelä-Karjalan kasvu oli maltillista, liikevaihtoaan kasvattaneita yrityksiä oli jokaisella vuoden 2006 neljänneksellä enemmän kuin liikevaihdoltaan supistuneita yrityksiä. Myös Etelä-Karjalan palvelualojen liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat vuonna 2006 eniten yritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä. Toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä myös pienten alle 5 henkilöä työllistävien yritysten vaikutus kasvuun oli merkittävä. Silloin ne vaikuttivat liikevaihdon kasvuun 2,0 prosenttiyksikön (II/2006) ja 1,2 prosenttiyksikön (IV/2006) verran.

Palvelualojen maakunnittaiset liikevaihtotiedot perustuvat erityisselvitykseen, jonka Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelu on tehnyt sisäasiainministeriölle. Liikevaihdon kehitystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin Tilastokeskuksen uuden tuotteen, Kasvukatsauksen, avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla. Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Tarkastelussa ovat mukana kaikki palvelualoilla toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muulla kuin palvelualalla.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: http://tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu/