Tiedote 3.12.2007

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2007 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi mm. VR-yhtymältä, Tiehallinnosta, Merenkulkulaitoksesta, Ilmailulaitos Finaviasta ja Itella Oyj:stä. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

 • Vuonna 2006 kotimaan liikenteen 76 501 miljoonasta henkilökilometristä 82 prosenttia ajettiin henkilöautoilla, 10 prosenttia linja-autoilla, 5 prosenttia junalla ja 4 prosenttia muilla kulkuvälineillä.
 • Vuonna 2006 Suomessa rekisteröitiin 146 201 uutta henkilöautoa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005.
 • Dieselöljyn vuosittainen myynti on lisääntynyt Suomessa vuodesta 1990 noin 32 prosenttia, kun taas moottoribensiinin myynti on laskenut samana aikana 6 prosenttia. Vuonna 2006 sekä dieselöljyä että moottoribensiiniä myytiin vajaat 2,5 miljoonaa kuutiometriä.
 • Viime vuonna Suomessa rekisterissä olleiden kuorma-autojen kuljetussuorite oli 25 490 miljoonaa tonnikilometriä eli 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005.
 • Vuoden 2006 lopussa Suomessa oli 5,7 miljoonaa matkapuhelinliittymää, noin 108 liittymää sataa asukasta kohti.
 • Vuoden 2006 lopussa laajakaistaliittymiä oli 1,4 miljoonaa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lähes jokaisella suomalaisella - 96 prosentilla - oli asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus hankkia laajakaistaliittymä.
 • Postin kautta kulki viime vuonna 2,9 miljardia erilaista lähetystä. Lähetyksiä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Vuonna 2006 liikenteessä kuoli 443 henkilöä, mikä on vähemmän kuin minään muuna vuonna 1980 - 2006. Vesiliikenteessä kuoli 73, lentoliikenteessä 6, rautatieliikenteessä 8 ja muussa maaliikenteessä 356 henkilöä.
 • Liikennealan yritysten liikevaihto oli vuoden 2006 tilikautena noin 26 miljardia euroa, kun se vuoden 1995 tilikautena oli noin 12 miljardia euroa.
 • Vuosi 2006 oli erityisesti kansainvälisessä lentoliikenteessä vilkas: matkustajamäärät kasvoivat 10 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.
 • Euroopan vilkkain lentoasema oli Pariisin Charles de Gaulle, josta nousi ja jonne laskeutui vuoden 2006 aikana yli puoli miljoonaa lentokonetta. Matkustajien määrällä mitattuna suosituin kenttä oli Lontoon Heathrow, jota käytti lähes 68 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoasemaa käytti puolestaan noin 12 miljoonaa matkustajaa.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2007. Tilastokeskus
Hinta 62 euroa.

Lisätietoja: Klaus Bossart, (09) 1734 2602, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.