Tiedote 10.12.2007

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, tuoteselosteiden, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 19 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälisiä vertailuja. Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa mm. Valtion asuntorahastosta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta ja työministeriöstä. Vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna.

Poimintoja Rakentaminen ja asuminen -vuosikirjan sisällöstä:

  • Uudisrakennuksia valmistui vuonna 2006 noin 39 miljoonan kuutiometrin verran, lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 10 prosenttia, mikä ennakoi rakentamisen kasvua myös vuonna 2007.
  • Vuonna 2006 aloitettiin 34 000 uuden asunnon rakentaminen. Näistä valtion lainoituksen ja korkotuen turvin aloitettiin noin 3 500 asuntoa.
  • Asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset olivat viime vuonna 889 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat 16,4 prosenttia edellisvuodesta.
  • Asunto-osakekauppoja tehtiin vuonna 2006 runsaat 77 000, mikä on vajaat 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005. Kauppojen yhteisarvo oli 8,7 miljardia euroa eli noin 220 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna 1 802 euroa. Neliöhinta kohosi 7,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta oli 2 782 euroa ja muualla maassa 1 427 euroa.
  • Asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna 12 prosenttia, 74 miljardiin euroon. Uusia asuntoluottoja nostettiin 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Vuonna 2006 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia ja palkkasumma 7,5 prosenttia edellisvuodesta.
  • Rakennusalan työttömyysaste oli viime vuonna 6,9 prosenttia ja työttömien määrä 12 000. Rakentaminen työllisti 162 000 henkeä ja alan työllisten osuus kaikista työllisistä oli 6,6 prosenttia.

Lähde: Rakentaminen ja asuminen - Vuosikirja 2007. Tilastokeskus
Hinta 72 euroa (kestotilaus 65 euroa).

Lisätietoja: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely: http://tilastokeskus.fi/rakas