Tiedote 15.1.2008

Taajamissa asuu 84 prosenttia väestöstä

Väestö keskittyy Suomessa yhä enemmän taajamiin. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 lopussa 4 388 000 henkilöä eli 84 prosenttia suomalaisista asui taajamissa. Taajamaväestön määrä kasvoi 124 000 henkilöllä eli 2,9 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2005. Taajamia oli yhteensä 745, ja niiden maapinta-ala oli yhteensä 7 169 km2. Neljä viidestä suomalaisesta asui siis alueella, joka on ainoastaan 2,4 prosenttia koko maan maapinta-alasta.

Yli puolet taajamista on alle tuhannen asukkaan taajamia. Yli 20 000 asukkaan taajamia on vain 4 prosenttia kaikista taajamista. Yli 100 000 asukkaan taajamia on kuusi: Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Lahden ja Jyväskylän keskustaajamat.

Tilastollinen taajama on vähintään 200 asukkaan asutuskeskittymä, jossa asuinrakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä. Rajaukseen eivät vaikuta hallinnolliset, kuten kunnan tai läänin, rajat. Tilastokeskus määrittää taajamat viiden vuoden välein.

Tilastolliset taajamat 2005

Tampereen keskustaajama kasvanut pinta-alaltaan eniten

Väestöltään ja pinta-alaltaan suurin taajama on yhdentoista kunnan alueelle ulottuva Helsingin keskustaajama. Vuoden 2005 lopussa Helsingin keskustaajamassa asui 1 072 000 ihmistä ja sen maapinta-ala oli 634 km2. Tampereen keskustaajaman maapinta-ala on kasvanut viidessä vuodessa selvästi eniten neljästä suurimmasta taajamasta, lähes 16 prosenttia. Oulun keskustaajama kasvatti puolestaan neljästä suurimmasta taajamasta eniten väkimääräänsä, miltei 9 prosenttia.

Kymmenen väestömäärältään suurinta tilastollista taajamaa 2005

Tilastollinen taajama
Väestö 2005 Väestönmuutos 2000-2005 Väestönmuutos 2000-2005,% Maapinta-ala 2005, km² Maapinta-alan muutos 2000-2005, km² Maapinta-alan muutos 2000-2005, %
1. Helsingin keskustaajama 1 071 599 44 294 + 4,3 634,1 35,9 + 6,0
2. Tampereen keskustaajama 292 288 21 535 + 8,0 269,8 36,6 + 15,7
3. Turun keskustaajama 246 312 7 294 + 3,1 273,4 6,4 + 2,4
4. Oulun keskustaajama 171 345 13 740 + 8,7 187,1 13,1 + 7,5
5. Lahden
keskustaajama
112 187 2 027 + 1,8 101,1 1,7 + 1,7
6. Jyväskylän
keskustaajama
105 760 7 250 + 7,4 86,6 9,5 + 11,0
7. Porin
keskustaajama
93 220 8 645 + 10,2 163,7 21,8 + 15,4
8. Kuopion
keskustaajama
79 750 1 491 + 1,9 49,3 4,9 + 11,0
9. Vaasan
keskustaajama
62 106 1 016 + 1,7 79,1 0,0 0,0
10. Kotkan
keskustaajama
53 206 112 + 0,2 75,3 5,1 + 7,3

Korkein taajama-aste oli Helsingissä, Kauniaisissa ja Järvenpäässä, joissa sata prosenttia kunnan väestöstä asui taajamissa. Kuntia, joissa ei ole yhtään taajamaa, oli koko maassa 15. Näihin taajamattomiin kuntiin kuuluu Ahvenanmaan kuntia, Manner-Suomen saaristo- ja rannikkokuntia sekä Luhanka, Suomenniemi ja Ullava.

Taajamissa asui vuoden 2005 lopussa keskimäärin 612 henkilöä maaneliökilometriä kohti. Tiheimmin asuttu oli Helsingin keskustaajama, jossa oli 1 690 asukasta maaneliökilometrillä. Seuraavaksi tiheimmin asuttuja olivat Kuopion keskustaajama (1 618 as./maa-km2), Jyväskylän keskustaajama (1 221 as./maa-km2), Suomenlinna (1 182 as./maa-km2) ja Joensuun keskustaajama (1 182 as./maa-km2).

Taajamien määrä vähentynyt, mutta koko kasvanut

Tilastollisten taajamien lukumäärä on vähentynyt jatkuvasti. Kun taajamia oli vuonna 1995 yhteensä 763, vuonna 2000 niitä oli 748 ja vuonna 2005 enää 745.Taajamien määrä on vähentynyt siksi, että kasvukeskusalueilla taajamat ovat sulautuneet toisiinsa ja lisäksi muilla kuin kasvualueilla pienten taajamien väestö on vähentynyt 200 asukkaan rajan alapuolelle. Uusia tilastollisia taajamia ei ole syntynyt yhtä paljon kuin taajamia on poistunut tilastoista.

Samalla kuitenkin taajamien maapinta-ala on kasvanut. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 taajamien kokonaismaapinta-ala kasvoi 361 km2:lla.

Tilastollisten taajamien väestöstä, väestön pääasiallisesta toiminnasta, pinta-alasta ja rakennuksista on saatavissa tietoja erityisselvityksinä. Myös kuntien ja maakuntien taajama-astetiedot ovat tilattavissa. Tiedot voidaan tuottaa joko koko maan taajamista tai taajamittain, kunnittain tai maakunnittain. Taajamien ulkopuolelle jäävästä haja-asutuksesta on myös tilattavissa tilastotietoja.

Lähde: Tilastolliset taajamat 2005, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Seppä (09) 1734 3572, Ulla-Maarit Saarinen (09) 1734 3544,
erityispalvelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma