Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 15.1.2008

84 procent av befolkningen bor i tätorter

Befolkningen i Finland koncentreras allt mer till tätorterna. Enligt Statistikcentralen bodde 4 388 000 personer, dvs. 84 procent av finländarna, i slutet av år 2005 i tätorter. Folkmängden i tätorterna ökade med 124 000 personer, dvs. med 2,9 procent från år 2000 till år 2005. Antalet tätorter uppgick till totalt 745 och deras landareal var totalt 7 169 km2. Fyra av fem finländare bodde således inom ett område på bara 2,4 procent av den totala landarealen i Finland.

Mer än hälften av tätorterna har mindre än tusen invånare, medan bara 4 procent av alla tätorter har mer än 20 000 invånare. Sex tätorter har mer än 100 000 invånare: centraltätorterna Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis och Jyväskylä.

En statistisk tätort är en koncentration av bebyggelse på minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna inte överstiger 200 meter. Avgränsningen är oberoende av administrativa gränser såsom kommun- och länsgränser. Statistikcentralen fastställer tätorterna vart femte år.

Statistiska tätorter 2005

Tammerfors centraltätort har ytmässigt vuxit mest

Den största tätorten, både till invånarantal och till areal, är Helsingfors centraltätort som sträcker sig över elva kommuner. I slutet av år 2005 bodde 1 072 000 invånare i Helsingfors centraltätort och dess areal var 634 km2. Av de fyra största tätorterna har Tammerfors centraltätort ytmässigt sett vuxit mest, med nästan 16 procent på fem år. Befolkningsmässigt har åter Uleåborgs centraltätort vuxit mest av de fyra största tätorterna, med nästan 9 procent.

De tio befolkningsmässigt största statistiska tätorterna 2005

Statistisk tätort
Befolkning 2005 Befolkningsförändring 2005 Befolkningsförändring 2000-2005,% Landareal 2005, km² Förändring av landareal 2000-2005, km² Förändring av landareal 2000-2005, %
1. Helsingfors centraltätort 1 071 599 44 294 + 4,3 634,1 35,9 + 6,0
2. Tammerfors centraltätort 292 288 21 535 + 8,0 269,8 36,6 + 15,7
3. Åbo
centraltätort
246 312 7 294 + 3,1 273,4 6,4 + 2,4
4. Uleåborgs centraltätort 171 345 13 740 + 8,7 187,1 13,1 + 7,5
5. Lahtis
centraltätort
112 187 2 027 + 1,8 101,1 1,7 + 1,7
6. Jyväskylä
centraltätort
105 760 7 250 + 7,4 86,6 9,5 + 11,0
7. Björneborgs
centraltätort
93 220 8 645 + 10,2 163,7 21,8 + 15,4
8. Kuopio
centraltätort
79 750 1 491 + 1,9 49,3 4,9 + 11,0
9. Vasa
centraltätort
62 106 1 016 + 1,7 79,1 0,0 0,0
10. Kotka
centraltätort
53 206 112 + 0,2 75,3 5,1 + 7,3

Den högsta tätortsgraden hade Helsingfors, Grankulla och Järvenpää, där hundra procent av kommuninvånarna bodde i tätorter. Antalet kommuner utan en enda tätort uppgick till 15. Till dessa kommuner utan tätorter hör kommuner på Åland, skärgårds- och kustkommuner i Fasta Finland samt Luhanka, Suomenniemi och Ullava.

I slutet av år 2005 bodde i medeltal 612 invånare per landkvadratkilometer i tätorter. Tätast befolkat var Helsingfors centraltätort, som hade 1 690 invånare per landkvadratkilometer. Därefter kom Kuopio centraltätort (1 618 inv./land-km2), Jyväskylä centraltätort (1 221 inv./land-km2), Sveaborg (1 182 inv./land-km2) och Joensuu centraltätort (1 182 inv./land-km2).

Tätorterna har minskat i antal, men ökat i storlek

Antalet statistiska tätorter har oavbrutet minskat. Då antalet tätorter år 1995 var totalt 763, uppgick det år 2000 till 748 och år 2004 till bara 745. Antalet tätorter har minskat på grund av att tätorter i områden inom tillväxtcentrumen har gått samman och befolkningsmängden i små tätorter utanför tillväxtområdena dessutom minskat så att den ligger under 200 invånare. Lika många nya statistiska tätorter har inte uppkommit som tätorter har utgått ur statistiken.

Samtidigt har dock tätorternas landareal vuxit. Från år 2000 till år 2005 ökade tätorternas totala landareal med 361 km2.

Uppgifter om befolkningen, befolkningens huvudsakliga verksamhet, arealen och byggnaderna i statistiska tätorter erhålls i form av specialutredningar. Också uppgifter om kommunernas och landskapens tätortsgrad kan beställas. Uppgifterna kan framställas antingen om tätorterna i hela landet eller efter tätort, kommun eller landskap. Statistiska uppgifter kan också beställas om glesbygden utanför tätorterna.

Källa: Statistiska tätorter 2005, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Seppä (09) 1734 3572, Ulla-Maarit Saarinen (09) 1734 3544,
erityispalvelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma