Tiedote 3.6.2008

Joka toinen osallistuu aikuiskoulutukseen

Aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2006 joka toinen 18-64-vuotias suomalainen. Naiset osallistuivat aikuiskoulutukseen aktiivisemmin kuin miehet, ja korkea-asteen koulutuksen saaneet useammin kuin ne, joiden pohjakoulutus oli tätä matalampi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksesta, johon haastateltiin 4 370 suomalaista vuonna 2006.

Aikuiskoulutustutkimuksia on tehty noin viiden vuoden välein vuodesta 1980 alkaen. Tänä aikana 45-64-vuotiaiden osallistuminen aikuiskoulutukseen on kaksinkertaistunut.

Kuva 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980-2006 (18-64-vuotias väestö)

Koulutustarve vähentynyt vuodesta 2000

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve on vähentynyt vuodesta 2000. Vuonna 2006 vajaa puolet (43 prosenttia) 18-64-vuotiaista katsoi tarvitsevansa lisää ammattitaitoa tai uraa edistävää koulutusta. Kuusi vuotta aikaisemmin näin ajatteli useampi kuin joka toinen (54 prosenttia vastaajista).

Yli 60 prosenttia arveli lisäkoulutuksesta kuitenkin olevan hyötyä työtehtävien hoitamisessa, uuden työpaikan saamisessa tai uralla etenemisessä.

Jopa 77 prosenttia työllisistä piti osaamistaan työtään vastaavana. Enää kahdeksan prosenttia työssä käyvistä tunsi tarvitsevansa lisäkoulutusta selviytyäkseen hyvin työtehtävistä. Eniten tällaista tarvetta oli yrittäjillä.

Samaan aikaan mahdollisuudet saada koulutusta ovat jonkin verran parantuneet. Palkansaajista 35 prosenttia arvioi itsellään olevan hyvät mahdollisuudet saada työnantajan kustantamaa koulutusta. Osuus on noin 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2000. Vähintäänkin kohtalaisiksi mahdollisuutensa koki 70 prosenttia 18-64-vuotiaista palkansaajista. Työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistui yli puolet palkansaajista vuonna 2006.

Kuva 2. Tarvitsee lisäkoulutusta, jotta selviäisi hyvin työtehtävistään (18-64-vuotiaat työlliset)

Lähde: Kirsti Pohjanpää, Helena Niemi ja Timo Ruuskanen (2008): Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2006. Koulutus 2008. Tilastokeskus. Helsinki.

 

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää, (09) 1734 2604,
aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Aikuiskoulutus Tilastokeskuksen verkkopalvelussa