3.1.1996

Työpaikat lisääntyvät edelleen hitaasti

Työllisyys parani edelleen hitaasti marraskuussa. Työpaikat lisääntyivät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuodessa 40 000:lla eli kahdella prosentilla. Miesten työllisyys parani, naisten työllisyys pysyi ennallaan. Toimialoista työllisyys lisääntyi jonkin verran sekä jalostuksessa että palveluissa.

Kun kausivaihtelun vaikutus poistetaan, työllisyys lisääntyi lokakuusta marraskuuhun parilla tuhannella. Kausitasoitettu työttömyys väheni lokakuusta kolmella tuhannella.

Työttömiä oli marraskuussa 409 000, 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 16,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste pieneni runsaan prosenttiyksikön 17,1 prosenttiin. Naisten työttömyys pysyi viime vuoden tasolla eli 16,2 prosentissa.

Nuoria oli marraskuussa työttömänä 62 000, 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysaste oli 28,6 prosenttia. Koko 630 000 nuoren ikäryhmästä työttömänä oli kymmenen prosenttia.

Julkisissa ja muissa palveluissa oli työttömiä 100 000, teollisuudessa 60 000 ja kaupassa ja rakentamisessa 50 000 henkeä.

Työvoiman muutokset 11/1994-11/1995
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työlliset, työttömät ja työvoimaan kuulumattomat

Työttömät 12/1990-11/1995

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Kaksi työttömyysmittaria

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 13.-19. marraskuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Työttömyyden muutoksesta luvut antavat yleensä samansuuntaisen kuvan siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Myös monessa muussa Euroopan maassa lasketaan vastaavanlaiset kahdet työttömyysluvut. Marraskuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 449 000 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus, marraskuu 1995
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228 ja Hannu Siitonen (90) 1734 3225