19.6.1996

Tuloerot ennallaan 1994

Tuloerot eivät kasvaneet vuoden 1994 aikana, vaikka tuotannontekijätulot (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen yhteismäärä) jakautuivatkin aiempaa epätasaisemmin. Tulonsiirrot tasoittivat muutoksia niin, että käytettävissä olevien tulojen erot pysyivät ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston lopullisista tuloksista.

Verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 129 000 markkaa, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 1993. Kun inflaatio otetaan huomioon, käytettävissä olevat tulot laskivat reaalisesti 1,4 prosenttia.

Kotitalouksien bruttotulojen kokonaismäärä kuitenkin kasvoi vajaat kolme prosenttia. Erisuuntaista kehitystä selittää kiristynyt verotus ja kotitalouksien lukumäärän kasvu.

Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot
sosioekonomisen aseman mukaan 1993 ja 1994
Kuva

Ylempien toimihenkilöiden kotitalouksien käytettävissä olevat keskimääräiset tulot kasvoivat runsaan prosentin. Alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden tulot pysyivät ennallaan. Palkansaajatalouksien kokonaismäärä väheni jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Maatalousyrittäjien käytettävissä olevat tulot kasvoivat peräti 14 prosenttia. Tulonlisän syy löytyy metsäkaupoista, joista saadut tulot kolminkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Yrittäjien lukumäärä pysyi ennallaan.

Muiden yrittäjien kotitalouksien tulot laskivat kolmisen prosenttia. Samalla talouksien määrä vähentyi.

Pitkäaikaistyöttömien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot vähenivät viisi prosenttia. Samalla pitkäaikaistyöttömien talouksien määrä lisääntyi. Vähintään kuusi kuukautta työttömänä olleiden kotitalouksia oli jo lähes 10 prosenttia kaikista kotitalouksista.

Myös eläkeläistalouksien määrä kasvoi. Eläkeläisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskivat 1,6 prosenttia.

Miesten palkat nousivat enemmän kuin naisten

Kokopäivätyössä olleiden palkansaajien palkkatulot olivat vuonna 1994 keskimäärin 135 000 markkaa. Miesten vuosipalkka oli 154 000 ja naisten 115 000 markkaa. Miesten palkkatulot kasvoivat neljä ja naisten 2,5 prosenttia.

Naisten vuosipalkka oli noin 75 prosenttia miesten palkasta. Vuoteen 1993 verrattuna ero kasvoi vuonna 1994. Miesten ja naisten palkkaerot kaventuivat jatkuvasti vuosina 1980-1992.

Lähde: Tulonjakotilasto 1994. Tulot ja kulutus 1996:10.
Lisätietoja: Kari Djerf (90) 1734 3425, Pekka Ruotsalainen (90) 1734 3612,
Veli-Matti Törmälehto (90) 1734 3680