20.6.1996

Luottokanta pieneni vain hieman viime vuonna

Kotimainen luottokanta oli viime vuoden lopussa 673 miljardia markkaa, mikä oli 1,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Luottokanta supistui selvästi kahta edellisvuotta hitaammin. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna 283 miljardia markkaa, seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta, joka kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

Luottokannan kehitys 1985-1995
muutos edellisestä vuodesta, %

Kuva 1.

Pankkien antamien luottojen kanta oli viime vuoden lopussa 337 miljardia, mikä oli viisi prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Uusia luottoja pankit antoivat 141 miljardia, prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaalaisten liikepankkien luotot olivat vain prosentti pankkien luottokannasta, mutta esimerkiksi yritysten nostamista uusista pankkiluotoista ulkomaalaisten liikepankkien osuus oli viisi prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vakuutuslaitokset antoivat uusia luottoja 81 miljardia markkaa, kolmannes enemmän kuin edellisvuonna. Vakuutuslaitosten luottokanta oli vuoden lopussa 179 miljardia markkaa, 12 prosenttia edellisvuotista suurempi. Vakuutuslaitosten luottokantaa kasvattivat valtion joukkovelkakirjalainat, joita vakuutuslaitoksilla oli peräti 26 miljardia markkaa enemmän kuin vuoden 1994 lopussa. Muu vakuutuslaitosten luottokanta sen sijaan pieneni kymmenen miljardia markkaa.

Eläkevakuutusta harjoittavien laitosten luotot olivat runsaat 80 prosenttia vakuutuslaitosten viime vuoden lopun luottokannasta. Eläkevakuuttajien 148 miljardin markan luottokannasta takaisinlainauksen osuus oli kolmannes.

Yritysten uudet luotot lisääntyivät

Yritykset ottivat uusia luottoja viime vuonna 84 miljardia markkaa, lähes kymmenen prosenttia edellisvuotista enemmän. Kuitenkin yritysten luottokanta pieneni kaikkiaan 26 miljardia, koska etenkin vakuutuslaitosten myöntämien markkaluottojen sekä pankkien myöntämien valuuttaluottojen kuoletukset ja valuuttakurssimuutokset olivat uusia luottoja suurempia.

Kotitaloudet nostivat uusia luottoja melkein kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 49 miljardia markkaa. Kotitalouksien 189 miljardin markan luottokanta oli neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 1994.

Asuntoluottokanta pieneni viime vuonna prosentin ja oli 177 miljardia markkaa. Asuntoluottoja nostettiin vuoden aikana yli kaksi miljardia markkaa vähemmän kuin edellisvuonna. Myös uusia opintolainoja otettiin edellisvuotta vähemmän. Opintolainakanta pieneni viime vuoden aikana yli neljä prosenttia ja oli vuoden lopussa runsaat 11 miljardia markkaa.

Rahoituslaitoksilla, valtiolla ja sosiaaliturvarahastoilla oli luottokantaan kuulumattomia niin sanottuja vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjoja viime vuoden lopussa 35 miljardin markan arvosta, kolmannes edellisvuotista vähemmän. Lisäksi jälkimarkkinakelpoisia rahamarkkinapapereita luotonantajilla oli 119 miljardia markkaa, neljännes vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Lähde: Luottokanta 1995. Rahoitus 1996:17
Lisätietoja: Eero Savolainen (90) 1734 3539, Kerttu Helin (90) 1734 3354