25.6.1996

Bruttokansantuote kasvoi alkuvuonna prosentin

Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa yhden prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Kasvun rakenne muuttui siten, että kasvu oli alkuvuonna palvelutoimialojen varassa, kun taas alkutuotanto hidasti kasvua. Jalostustoimialojen yhteisvaikutus kasvuun oli neutraali. Edellisestä neljänneksestä bruttokansantuote kasvoi 0,7 prosenttia, kun vertaillaan kausitasoitettuja lukuja. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kausitasoitettu bruttokansantuote väheni 0,3 prosenttia kolmannesta neljänneksestä. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Bruttokansantuotteen volyymin muutokset neljänneksittäin
muutos-% edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta

Kuvio 1.

Toimialoista eniten tuotannon määrä kasvoi tammi-maaliskuussa energiahuollossa, jonka tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia. Metalliteollisuuden kasvu hidastui kuuteen prosenttiin. Kaupan tuotanto nousi kolme prosenttia. Kuntien tuotanto kasvoi viisi prosenttia vertailuajankohdan eli viime vuoden tammi-maaliskuun lakkojen ansiosta.

Tuotantoseisokkien vuoksi puu- ja paperiteollisuuden tuotanto supistui peräti yhdeksän ja puoli prosenttia. Metsätaloudessa hakkuut pienenivät viisitoista prosenttia. Myös rakentaminen laski lähes kuusi prosenttia.

Investoinnit pysyivät edellisen vuoden tasolla, mutta asuinrakennusinvestoinnit vähenivät neljänneksen. Yksityiset kulutusmenot kasvoivat runsaat kolme prosenttia. Eniten lisääntyivät edelleen kestokulutustavaroiden, etenkin autojen sekä sähkö- ja kodinkoneiden hankinnat. Myös ulkomaanmatkailu lisääntyi alkuvuonna, joskaan ei yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Kansantalouden palkkasumma kasvoi lähes seitsemän prosenttia. Toimintaylijäämä lisääntyi neljä prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 1. neljännes 1996
Lisätietoja: Tuomas Rothovius (90) 1734 3360