27.6.1996

Työllisyys parani hieman toukokuussa

Työllisiä oli toukokuussa parikymmentä tuhatta enemmän kuin viime vuoden toukokuussa, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät kaupassa, rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa. Maatalous ja teollisuus menettivät jonkin verran työpaikkoja.

Eniten työpaikat lisääntyivät Turun ja Porin läänissä.Työllisyyden kasvu kohdistui kokonaan miehiin.

Kausitasoitettu työllisyys parani huhtikuusta toukokuuhun parilla tuhannella ja työttömyys väheni saman verran.

Työttömiä oli toukokuussa 416 000 eli 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyys lisääntyi jonkin verran.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli toukokuussa 16,6 prosenttia, lähes prosenttiyksikön pienempi kuin vuosi sitten. Eniten eli 11 prosenttiyksikköä työttömyys väheni rakennusalalla. Teollisuudessa ja julkisissa palveluissa työttömyys lisääntyi hieman viime vuoden toukokuusta.

Työvoiman muutokset

Miesten työttömyys pieneni vuodessa 2,2 prosenttiyksikköä 16,0 prosenttiin. Naisten työttömyys sen sijaan lisääntyi 0,4 prosenttiyksikköä 17,1 prosenttiin. Nuoria oli toukokuussa työttömänä 84 000, lähes 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 13.-19. toukokuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Toukokuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 432 100 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli, joka toukokuun työttömyysasteessa oli ± 0,7 prosenttiyksikköä.

Työvoimatutkimuksessa nuorten työttömyys oli toukokuussa suurempi kuin työministeriön tilastossa. Ero johtuu osaksi siitä, että työvoimatutkimuksen tilastoihin sisältyy työttömiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka eivät vielä näy työministeriön työttömyystilastossa.

Lähde: Työvoimatutkimus, toukokuu 1996
Lisätietoja: Hannu Siitonen (90) 1734 3225 (90) ja Salme Kiiski (90) 1734 3230